Klatregruppe på torsdager for barn i 1.-7. klasse. Mer informasjon om barneklatring

Det er klatring 6 kvelder totalt. Oppstart i uke 44, siste klatring er i uke 49. 

Alle kunder må gjøre seg kjent med våre sikkerhetsregler og ansvarserklæring.

 

Påmelding til barneklatring på torsdager

(Captcha-spørsmål)