Klatregruppe på torsdager for barn i 1.-7. klasse. Mer informasjon om barneklatring.

Alle kunder må gjøre seg kjent med våre sikkerhetsregler og ansvarserklæring.

 

Påmelding til barneklatring på torsdager