Bildene er tenkt brukt i markedsføringsøyemed. Dette kan innbefatte publisering på vår hjemmeside, vår Facebook- og Instagramkonto samt visning på info-TV i klatresenteret. Bruk av bilder i trykte medier kan også forekomme, for eksempel brosjyrer eller flyers.

Samtykkeerklæring

Jeg gir samtykke til at Tyrili Klatring kan bruke bilder og film av mitt / mine barn som beskrevet.