Klatresenteret

Hovedrommet

I hovedrommet er det 15 meter høye tauvegger, og stor buldrevegg. Klatreveggenes høyde og helning varierer sterkt, fra vertikalt til sterkt overhengende. 

Mesaninen

I andre etasje har vi buldring på vertikale til bratte vegger. Totalt kan man boltre seg på 150 kvadratmeter.

Kurs- og barneavdeling

Vi har også et mindre rom med lavere vegger skjermet fra resten av klatresenteret. Tauveggene her er 9 meter høye, og de fleste linjene er utstyrt med topptau eller selvsikrere. I tilknytning til kursrommet er det også en barneavdeling der de minste barna kan klatre og leke. 

Utendørsvegg

Vi har også klatrevegg på fasaden ute. Den brukes til tauklatring i sommerhalvåret, og vinteren 2016 var den dekket med is for isklatring i forbindelse med ungdoms-OL. 

 

Tyrili Klatring og Tyrilistiftelsen

Tyrili Klatring (offisielt navn Tyrili Klatresystemer AS) eies av Tyrilistiftelsen, og er samlokalisert med Tyrilisenteret i Lillehammer.

Tyrilistiftelsen med tilhørende virksomheter er omfattet av Åpenhetslovens virkeområde, jfr. Åpenhetsloven §§2 og 3. 

Redegjørelse etter åpenhetsloven (PDF, 926KB)