Innhold

Deltagerne skal gjøres kjent med de ulike klatreartene og lære grunnleggende klatreteknikk. Treningene vil være preget av både lek og klatring, der vi systematisk jobber med hovedområdene fotteknikk og grepsteknikk, tauklatring og buldring.

Trenerne for ungdomsgruppene er elever på NTG Klatring.

 

 

Målgruppe

10-16 år. Det er ønskelig at deltagerne har noe kjennskap til klatring fra før, for eksempel gjennom deltagelse på barneklatring eller klatrecamp.

Treningstid og varighet

Det er trening på en fast ukedag, kl 17.00-18.30. Påmelding til ungdomsgruppa gjelder for et semester av gangen. 

Det er ikke trening når utøverne på NTG Klatring er bortreist på samlinger, i skolens ferier eller på røde dager når klatresenteret er stengt.

Pris

Treningsavgift kr 1100,- per halvår. Merk: Treningsavgiften inkluderer ikke lån av utstyr eller inngang (årskort, klippekort eller drop-in).

Påmelding

Benytt skjema for ønsket treningsdag. Det er kun 10 plasser i hver gruppe. Når noen dager mangler, er det fordi gruppa er full.