Hver rute har grep i en bestemt farge, og ved siden av står vanskelighetsgraden på ruta. Under fargen står det et nummer, som viser hvilket toppanker ruta slutter ved.

Vi bruker norsk gradering på tauruter. Det vil si at det brukes et tall mellom 1 (lett klyving i motbakke) og 10 (internasjonalt toppnivå), og eventuelt en + eller -.

Rutene våre i hovedrommet er fordelt fra ca grad 4 til grad 9, med en hovedvekt på grad 5-6-7. Rutene i kursrommet (de lavere veggene) er ikke gradert, men er beregnet på nybegynnere og barn, og er ca grad 3-4.