Sikker ferdsel i klatresenteret

For å unngå farlige situasjoner skal barn under 13 år skal alltid være i følge med en voksen. De voksne må også gjøre seg kjent med våre sikkerhetsregler.

I et klatresenter foregår mye av aktiviteten over hodene våre. Det kan være uvant, og det er viktig å passe på at man ikke går under noen som klatrer. Hos oss mener vi det helt bokstavelig når vi sier "se opp"! 

Automatiske sikringsmaskiner

Selvsikring er en sikker vinner, som lar deg få prøve tauklatring selv om man ikke har kurs eller instruktør med. Vi bistår med en kort opplæring til de voksne, som deretter kan holde barna i aktivitet i veggen.

Buldring

Buldring er klatring uten tau, på lave vegger med madrass under. Vi har flere buldreområder som er tilgjengelige for alle kunder. Det er viktig å passe på at man ikke får andre klatrere i hodet, og husk at madrassene først og fremst er til å lande på. Lek og turning må ikke foregå i landingssonene når noen klatrer.

Klatring med tau

Vi har mange topptau som kundene kan bruke. Den som skal sikre må ha brattkort/topptaukort. Anbefalt aldersgrense for å klatre på led er 10 år.

Organiserte tilbud til barn

Vi har ulike grupper for barn og ungdom.